License to Operate

Altijd compliant en veilig met de License to Operate (LTO) module van Springest Go.

N

Verplichte leerprofielen

Stel verplichte leerprofielen samen en koppel ze aan het actuele aanbod van leerproducten. Hierdoor werkt de LTO-module integraal samen met het opleidingsaanbod.

Je kan meerdere aanbieders koppelen aan een verplicht leerprofiel. Zo kiest de medewerker zelf de meest
geschikte optie.

Medewerkersprofielen

Koppel verplichte leerprofielen aan medewerkersprofielen. Hierdoor zien medewerkers direct aan welke opleidingseisen zij moeten voldoen. De medewerker ziet direct of een certificaat dreigt te verlopen en wat de uiterste verlengdatum is.

LTO-reminder

Go checkt dagelijks welke certificaten dreigen te verlopen. Is een medewerker nog niet ingeschreven voor een verplichte opleiding? Dan krijgt zowel de medewerker als leidinggevende een bericht. Hierin staat een link naar het leerproduct – in twee clicks is de medewerker klaar.

Compliance en leren in het user-first leerplatform

Springest Go is meer dan alleen een leerplatform.
We ondersteunen je tot in de haarvaten van een leven lang leren.