HRD Trends 2016

Leren moet toegankelijker worden voor medewerkers. Dit blijkt uit het jaarlijkse HRD Trends 2016 onderzoek van NIDAP in samenwerking met Springest. De 185 ondervraagde HR-verantwoordelijken bij grote en middelgrote organisaties in Nederland, zetten hiertoe vooral in op e-learning, betere digitale toegang tot leren en meer communicatie over het leeraanbod.

Bijna alle deelnemers aan het HRD Trends 2016 onderzoek (83%) willen leren dit jaar toegankelijker maken voor medewerkers. Een even groot deel meent dan ook actief te streven naar duurzame inzetbaarheid en 64 procent zegt dat hier dit jaar zelfs meer op ingezet wordt dan voorgaande jaren.

Door onderstaand formulier in te vullen en op ‘Downloaden’ te drukken geeft u toestemming voor de mogelijkheid om benaderd te worden over Springest Go. Hier leest u meer over de manier waarop Springest met data omgaat.

Share This