Stork: User-first principe

Stork had een sterke eis voor hun leerplatform: de adoptie moest hoog zijn. Daarom koos Stork voor het meest gebruiksvriendelijke leerplatform voor organisaties: Springest Go. 

“In plaats van 5.000-10.000 losse facturen krijgen we er nu 100 per jaar. We lopen minder opleidingssubsidies mis. Ook sluiten we meer studieovereenkomsten. In meer directe termen krijgen we nu korting over alle opleidingen, zonder de grootte of kwaliteit van het aanbod te beperken.

“Door Springest Go besparen we nu 15% op op alle kosten omtrent het leren.”

Arjan de Bruijn

Manager Academy, Stork

Share This