Zo ontwikkel je een visie op leren

14

AUGUSTUS, 2017

L&D

De visie op leren is het begin voor iedere lerende organisatie. De reden dat L&D bestaat, is om deze visie uit te dragen. Je LMS of leerplatform is daarin een middel om deze visie uit te dragen. Zorg ervoor dat de visie op leren helder is voordat je aan een aanbesteding van een LMS of leerplatform begint.

De visie op leren die je gaat ontwikkelen moet je organisatie helpen zijn missie te verwezenlijken. Dit is een stap die vaak wordt vergeten, waardoor de samenhang tussen HR/L&D en het bedrijf ontbreekt. Het formuleren van de missie zelf is, om die reden, niet veel anders dan het formuleren van een bedrijfsvisie. Door de visie op leren te liëren aan de missie van de organisatie, wordt de investering in een LMS of leerplatform meetbaar gemaakt.

Voordat je begint met het formuleren van een visie op leren, moet je deze drie vragen kunnen beantwoorden:

Welke uitdaging moet L&D overkomen in jouw organisatie?

Vraag 1: Waarom bestaat L&D?

E is een reden dat er een L&D-afdeling, of L&D functies binnen een HR-afdeling bestaan. Dit gaat verder dan het regelen van de cursusadministratie. Wat is het doel dat L&D moet verwezenlijken? Breng dit in kaart.

Vraag 2: Waar ben je nu, waar wil je naartoe en waarom?

Breng eerst de huidige situatie in kaart. Hoe wordt het leren georganiseerd? Is dit decentraal of centraal? Top-down of Bottom-up? Bij Decentraal leren kiest iedere afdeling zelf voor een aanbieder. Hierdoor is er weinig centrale coördinatie. Bij centraal geregeld leren is dit het tegenovergestelde; het leren wordt vanuit één plek gecoördineerd en beheerd. Vaak betekent dit dat HR of L&D het aanbod aan leerproducten dicteert.

Heb je in beeld wat jouw organisatie doet? Dan is het belangrijk om in kaart te brengen waarom je weg wil van de huidige situatie. Welke organisatiebehoefte ondersteunt deze ontwikkelingsbehoefte? Uiteindelijk kom je tot een conclusie: of je stuurt de ontwikkeling van medewerkers, of je stimuleert het.

Vraag 3: Wat doe je goed en wat is straks nodig?

L&D en HR hebben bepaalde expertise in huis. Hoe zit dat bij jouw organisatie? Heb je hiermee alles dat nodig is? 

Door de visie op leren te liëren aan de missie van de organisatie, wordt de investering in een LMS of leerplatform meetbaar gemaakt

Door antwoord te geven op de vragen in stappen één t/m drie leg je de basis van een visie. Nu is het de tijd om dit alles samen te brengen in één uiting. Een goed geformuleerde visie heeft de volgende eigenschappen:

Kort en krachtig

Te kort dekt de lading niet. Te lang en de visie is niet memorabel. De ideale visie-uiting is rond de 35 woorden, of twee-tot-drie zinnen.

Helder

Vermijd trendtermen en jargon. Een visie brengt mensen samen door het stellen van een duidelijk doel. Iedereen moet dit kunnen begrijpen.

Abstract en uitdagend

Het doel van een visie moet niet te concreet zijn, bijvoorbeeld ‘het lanceren van een LMS’. Vermijd cliché-termen als ‘de beste’, maar zorg wel voor een abstract doel. In plaats van ‘Het aanbieden van een LMS’ kan één van de doelen zijn ‘Een omgeving bieden waar we het volle potentieel van onze medewerkers kunnen benutten’. Hierdoor kun je de relevantie van je activiteiten als L&D altijd afwegen tegenover de visie, zonder dat de visie dicteert wat je moet doen. De methode om het doel te bereiken is veranderlijk door nieuwe ontwikkelingen. Het te behalen doel niet.

Legt uit waarom je bestaat

Een effectieve visie legt uit wat je wil bereiken en de rol die je hierin neemt. Een sterke visie op leren is de ultieme reden voor bestaan van L&D binnen een organisatie.

Toekomstgericht

Een visie is geformuleerd als een lange-termijn doel. Waar je uiteindelijk naartoe wil moet erin staan. Een effectieve visie uiting beschrijf vaak de acties die L&D onderneemt.

Stelt een helder doel

Een goede visie inspireert medewerkers door een wenselijke einddoel te formuleren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Gezamenlijke waardes
  • Een collectieve identiteit
  • De Unique Selling Points (USP’s) van je organisatie
  • De waarde en effectiviteit van je medewerkers

Na het formuleren van een visie op leren ben je klaar om de behoeftes van L&D in kaart te brengen. Door een goed geformuleerde visie op leren staan deze behoeftes dichtbij de behoeftes van de algehele organisatie.

LMS of leerplatform lanceren?

LMS of leerplatform lanceren?

Dit handboek heeft 30 pagina's aan informatie om jouw LMS / Leerplatform tot een succes te maken. Van het ontwikkelen van een visie op leren en een strategie tot aan de nazorg van je LMS of Leerplatform.

You have Successfully Subscribed!

Share This